Verkoopsvoorwaarden - ABF Rosiers
216
page-template-default,page,page-id-216,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-487

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Bij niet akkoord dient de factuur acht dagen na ontvangst schriftelijk en bij aangetekend schrijven te worden geprotesteerd.

2. De facturen vervallen dertig dagen na factuurdatum, indien geen andere betalingsmodaliteiten op keerzijde zijn vermeld.

3. Ingeval van niet betaling uiterlijk op de vervaldag zal wegens laattijdige betaling een schadebeding verschuldigd zijn van 15% op hoofdsom met een minimum van 62,00 €, benevens een conventionele rente van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand voor een volledige maand telt, zonder dat daartoe enigerlei voorafgaandelijke ingebrekestelling zal zijn vereist.

4. ABF Rosiers behoudt zich het recht voor iedere verdere werkzaamheid voor de gefactureerde definitief te staken of op te schorten tot alle facturen betaald zijn, en dit zowel voor wat de hoofdsom betreft als de in de punt 3 bedoelde bedragen. Staking of opschorting moet vooraf niet worden meegedeeld.

5. ABF Rosiers kan voorschotten vragen op nog te leveren prestaties. In voorkomend geval wordt een voorschotfactuur opgemaakt. De werkzaamheden vangen slechts aan na ontvangst van het totaal bedrag (inclusief BTW) van de voorschotfactuur.

6. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de Rechtbank van Brussel. Kosten van eventuele ingebrekestelling of aanmaning zullen ten laste zijn van de gefactureerde.